Grammar Plus

Grammar Plus: het begrijpen van de tijden van werkwoorden in juridische teksten

De Grammar Plus cursus heet “grammar plus”, maar zou ook “werkwoord plus” of “kern van de zin” kunnen heten. Het doel is het verbeteren van het schrijven van juridische teksten in het Engels door een Nederlandse jurist door middel van het corrigeren van fouten voor wat betreft de tijd van het werkwoord die van essentieel belang is in een juridische zin. We kijken niet alleen naar al de tijden van werkwoorden, maar naar een groot aantal van de conventies in juridische teksten die te maken hebben met het juiste gebruik van bepaalde tijden van werkwoorden. Deze cursus is van nut voor alle Nederlandssprekende  juridische professionals die niet helemaal zeker zijn van de Engelse tijden van de werkwoorden of die simpelweg behoefte hebben aan een overzicht of een opfriscursus.

“Every letter you send is a commentary on you—your degree of professionalism and care, and perhaps also your knowledge, taste, discernment, discretion, and tact.” — Bryan Garner