Legal English Themes

De modules in het programma zijn verdeeld in zeven onderwerpen:

1. Vaardigheden

Velen vinden het een uitdaging om in een professionele juridische omgeving juridische zaken en dossiers te bespreken. Feedback, coaching en het versterken van het zelfvertrouwen is daarbij een belangrijke hulp.

2. Woordenschat

Voor deelnemers die niet gewend zijn in het Engels te werken staan terminologie en het uitbreiden van de juridische vocabulaire bijna altijd hoog in het vaandel. Het doel van de training is hier voornamelijk het verkrijgen van een beter besef van veel voorkomende fouten en van het gebruiken van lexicale hulpbronnen en vaardigheden waarmee problemen met betrekking tot vocabulaire en terminologie kunnen worden opgelost.

3. Conventie

Zelfs in goed geschreven juridische Engelse teksten kunnen soms grove technische en aan conventies gerelateerde fouten sluipen die eenvoudig te vermijden zijn. Dit onderdeel van het programma bestaat onder meer uit schrijfconventies in correspondentie, verschillende soorten juridische verwijzingen en tijdsuitdrukkingen.

4. Grammatica

Dit onderwerp focust op het juiste gebruik van de werkwoordstijden. Het doel is de vaardigheid van een Nederlandse jurist te verbeteren in het gebruik van het gehele scala van Engelse werkwoordstijden om doeltreffend en volgens de gepaste conventies te kunnen schrijven over het recht en over gebeurtenissen in juridische situaties in het verleden, het heden en in de toekomst.

5. Zinsbouw

In dit onderdeel van het programma kijken we naar het maken van correcte, natuurlijkere en minder ingewikkeld geformuleerd zinnen. Het programma omvat specifieke hulp voor het gebruik van werkwoordsvormen, meervoudsvormen en voegwoorden.

6. Stijl

Dit onderwerp richt zich op het verbeteren van de schrijfstijl van juridische teksten op verschillende duidelijke en bruikbare manieren. Ook worden beleefdheidsvormen en de verschillen tussen formeel en informeel behandeld.

7. Modaliteit

Het doel is het verbeteren van de vaardigheid van een jurist om correct, volgens de gepaste conventies en duidelijk over verplichtingen, rechten, voorwaarden en hypothetische situaties te schrijven.