Clearer Legal Writing

Clearer Legal Writing: zinnen met “if”, “must” en “may”

Dit is een programma voor het schrijven van juridische teksten in het Engels dat zich richt op een lastig gebied met de naam “modaliteit”. Het doel is het verbeteren van de vaardigheid van juristen om correcter, meer in lijn met de conventies, duidelijker en kernachtiger in het Engels te schrijven over verplichtingen, rechten, voorwaarden en zogenaamde hypotheticals, waaronder de gebruikelijke hulpwerkwoorden, zinnen en zinsconstructies met “if”, “shall” en “should”, de aanvoegende wijs en de werkwoordsvormen waarin de aanvoegende wijs wordt gebruikt voor het geven van advies en het beschrijven van verplichtingen. Het duidelijk uitleggen aan cliënten (en anderen) wat gedaan kan en moet worden is de sleutel tot het duidelijk schrijven van juridische teksten.

“The importance of clarity in legal writing should be obvious: Your legal memorandum will not enlighten, nor will your brief persuade, unless the reader of each can understand it.”— Charles R. Calleros