Better Legal Writing

Better Legal Writing: de juiste zinnen en de juiste toon

Dit is een programma voor het schrijven van juridische teksten in het Engels dat gericht is op zinsbouw en stijl. Ook wordt gekeken naar het verschil tussen formeel en informeel en andere kwesties met betrekking tot stijlniveau. Het doel is het verbeteren van de vaardigheid van een Nederlandse juridische professional om in het Engels te schrijven door het corrigeren van fouten met betrekking tot zinsopbouw, het verschil tussen formeel en informeel, stijl en beleefdheid. Als uw juridisch Engels er nog steeds “Nederlands uitziet”, is dit het programma voor u. Dit is geen schrijfvaardigheidcursus, geen cursus voor gevorderden en ook geen drafting cursus, maar een cursus waarbij iedereen baat zal hebben bij de grondige en inzichtelijke behandeling van dit lastige gebied in deze module.

“As with practitioners in any discipline, legal writers require more than just rote memorization of various rules and suggestions if they want to become proficient in their craft; they need also to understand why they are being taught to write a certain way. For only then do they possess an adequate conceptual framework to make sense of the individual rules and suggestions they learn.” — Mark K. Osbeck