Waarom Mastering Legal English?

Waarin onderscheidt dit programma zich?

1. Inzicht

Ook al is MLE een standaardprogramma dat geschikt is voor alle Nederlandse juridische professionals, is het geen gewoon taalprogramma, en zelfs geen gewoon juridisch Engels programma. Het is een ver ontwikkeld en intensief programma van hoog niveau. Het verschaft een inzicht in de specifieke fouten die Nederlandse juristen maken wanneer zij in het Engels werken. Het programma is gebaseerd op het begrip van een jurist met betrekking tot fouten die vanuit juridisch oogpunt cruciaal zijn en op een goede uitleg van enkele van de lastigere kwesties. Het geeft een duidelijke uitleg over sommige van de moeilijkere punten die Nederlandse juristen (ondanks hun reeds indrukwekkende vaardigheden in het Engels) misschien nog niet eerder zijn tegengekomen.

2. Relevantie

De deelnemers zijn Nederlandse juridische professionals die in een Nederlandse juridische context in het Engels werken. Het programma is specifiek ontworpen voor sprekers van de Nederlandse taal. De training is rechtstreeks gerelateerd aan de context van de dagelijkse werkzaamheden in een Nederlandse rechtspraktijk. Het doel is het leren van bruikbaar juridisch Engels met als resultaat een grondige verbetering zodat deelnemers direct gemakkelijker en doeltreffender in het Engels kunnen werken.

3. Gedetailleerdheid

Het programma is gebaseerd op een standaardreeks modules en essentiële lesonderwerpen waarin op grondige wijze het juridisch Engels uitvoerig wordt behandeld.

4. Juridische expertise

Het programma is met veel zorg ontworpen door trainers die jarenlange ervaring hebben met het helpen van Nederlandse juridische professionals bij het werken in het Engels in een Nederlandse rechtspraktijk. Zij zijn niet alleen als voormalig jurist werkzaam geweest, maar zijn daarnaast ook juristen met expertise in juridisch Engels en met ervaring in het trainen van Nederlandse juristen. Zij begrijpen de moeilijkheid van het onder woorden brengen van de Nederlandse civil law in de taal van de common law. De lesonderwerpen zijn gebaseerd op de langdurige ervaring van de trainers in het werken met Nederlandse juristen en hun vakmatige beoordeling van waar deze in de praktijk behoefte aan hebben.

5. Flexibiliteit

De modules kunnen op verschillende manieren en met diverse verschillende onderwerpen worden gecombineerd. Daarnaast zorgen de trainers er voor dat iedere cursus aan de behoeften en wensen van de deelnemers in elke groep wordt aangepast, waarbij rekening wordt gehouden met niveau en rechtsgebied. Met speciale verzoeken van de organisatie wordt rekening gehouden en vragen van deelnemers worden op een inzichtelijke wijze behandeld.

6. Feedback

Sommige onderdelen van het programma worden geïndividualiseerd. Tijdens het programma ontvangen de deelnemers persoonlijke feedback van een deskundige. De programma’s bieden juristen de mogelijkheid om de taalkwesties die zij in hun praktijk tegenkomen aan de orde te stellen en zij kunnen deze met Engelssprekende vakgenoten bespreken. Een deel van de training dat bij uitstek van nut is vindt plaats wanneer deze kwesties aan de orde komen, worden besproken en worden opgelost. Zoals een deelnemer zei, “al mijn vragen werden beantwoord”.

7. Kwaliteit

MLE is training door juristen aan juristen. De trainers zijn in Nederland wonende, juridisch geschoolde Engelstaligen. Hoewel zij geen rechtsbeoefenaars meer zijn, brengen zij hun juridische opleiding, ervaring en expertise in op de Nederlandse markt voor het lesgeven in juridisch Engels. Kwaliteitsbewaking maakt onderdeel uit van de training. De cursussen worden achteraf door de deelnemers geëvalueerd. Cliënten krijgen dus rechtstreeks feedback van hun eigen juridische professionals over het nut van de training.

8. Klanttevredenheid

Deelnemers hebben het MLE programma (en de voorganger daarvan) altijd hoog aangeslagen. Onder de organisaties die het MLE programma intern gebruiken bevinden zich vele van de grootste namen in de Nederlandse juridische beroepsgroep en het Nederlandse zakenleven. Veel advocatenkantoren vertrouwen al jaren op het programma en houden elk jaar een aantal cursussen. Een beter bewijs van de kwaliteit van de training is er niet.